Projekt nr 1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5127,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1730,00 m2

KUBATURA:  30800,00 m2

KĄT NACHYLENIA DACHU: 50 O

LICZBA POKOI: 97