Projekt nr 2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 250,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 216,00 m2

KUBATURA:  2044,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 49 O