Projekt nr 3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 625,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 495,00 m2

KUBATURA:  4040,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 35 O