Projekt nr 5

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1117,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1224,00 m2

KUBATURA:  5665,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 6 O