Projekt nr 8

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1011,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1082,00 m2

KUBATURA:  9760,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 49 O