Projekt nr 10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 243,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 172,00 m2

KUBATURA:  1497,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 52 O