Projekt nr 12

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 497,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 362,00 m2

KUBATURA:  2960,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 50 O