Projekt nr 11

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 280,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 142,00 m2

KUBATURA:  1160,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 50 O