Projekt nr 3

Projekt nr 3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1840,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 840,00 m2

KUBATURA:  11750,00 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU: 47 O

LICZBA POKOI: 21